Over ons

Over ons

Onze Missie

Waarom Hack Je Les?

Studenten weten heel goed wat er schort aan hun eigen onderwijs. Toch spreken zij dit zelden uit naar hun docenten, naar het schoolbestuur of naar medestudenten. Daarom zet Hack Je Les het lesprogramma voor een uurtje stop en vragen wij de studenten: als jij je opleiding mocht inrichten, hoe zou jij dat dan doen?

Door als hacker in de klas een open en veilige sfeer te creëren, merk je dat studenten duidelijk kunnen verwoorden wat ze vinden van hun onderwijs. Een hacker voert in deze setting een ander soort gesprek dan een docent zou doen. Hierdoor kunnen en durven studenten met andere feedback te komen.

Maar met praten alleen verandert niks, dat weten ook de studenten. Ze krijgen daarom tijdens de gehackte les de mogelijkheid om actieplannen te ontwikkelen waarin zij samen de lessen, de opleiding of het schoolklimaat kunnen verbeteren. Met hun plannen in de hand stappen zij op iedereen binnen de school af om hun ideeën uit te proberen.

Hack Je Les motiveert studenten, door naar hen te luisteren, door hen uit te dagen en door hen handvatten en verantwoordelijkheid te geven. Studenten leren zo het belang en het nut van hun eigen bijdrage in te zien.

Maar niet alleen binnen de klas, ook binnen de lerarenkamer en de rest van de school brengt Hack Je Les roering. Docenten worden hacker, of hun lessen worden gehackt. Zij stappen voor even in een andere rol en zien hierdoor een andere kant van (hun) studenten.

Voor de school is met Hack Je Les de eerste stap gezet naar een klimaat waarin alle studenten zich vrij voelen kritisch te zijn over hun onderwijs, maar ook initiatief tonen om daar wat aan te doen. Zo werken we naar een school waarin studenten, docenten en schoolbesturen leren van elkaar en samen het onderwijs vormgeven.

OVER ONS

Onze Missie

Alle studenten en docenten gaan samen aan de slag met onderwijsverbetering. Niet meer praten over, maar praten met studenten, om samen concrete actieplannen op te stellen en uit te voeren.
Waarom Hack Je Les (#LES)?

Studenten weten goed wat er schort aan hun eigen onderwijs. Desondanks spreken zij deze problemen zelden uit naar de schoolleiding, docenten of hun eigen klasgenoten. Daarbij voelen slechts weinig studenten zich geroepen om actief mee te denken over schoolbeleid in de studentenraad. Dit leidt ertoe dat studenten hun onvrede opkroppen en een passieve houding aannemen ten aanzien van hun eigen onderwijs.

Oplossing

De kern van de Hack Je Les-methode is een interventie van één regulier lesuur. In een ‘gehackte’ les bespreken twee coaches de problemen waar studenten tegenaan lopen, met de docent, in hun klas. In die les draait het om de vraag: “Als jij je opleiding mocht inrichten, hoe zou je dat dan doen?” Vervolgens stellen de studenten met de docent een actieplan op waarmee ze de dag daarna aan de slag kunnen. Deze initiatieven worden gedeeld binnen de online community van #LES om ook anderen te inspireren.

Impact

Studenten nemen een actieve houding aan en nemen eigenaarschap over hun eigen onderwijs. Hiermee kunnen zij van onderop innovatie stimuleren binnen de onderwijsinstelling. Innovatie die aansluit bij de belevingswereld van de studenten. Studenten en docenten raken zo betrokkener bij hun opleiding en opleidingsinstelling.

 

Hoe we hiermee zijn begonnen…

Femke en Bertram hebben in 2016 meegedaan aan de Nationale DenkTank. Daar hebben zij samen Hack Je Les opgericht.

Hack Je Les en de DenkTank
Ieder jaar zetten studenten uit verschillende disciplines in de DenkTank zich fulltime in voor een maatschappelijke uitdaging. De missie van 2016 was om het beroepsonderwijs te verbeteren met twintig mbo- en hbo-studenten. Hiervoor werkte de DenkTank samen met verschillende partners, waaronder ROC’s, hogescholen, het ministerie van OCW en Van Dijk Educatie. Door de intensieve samenwerking met deze partners is het gelukt om aan twaalf concrete oplossingen vorm te geven die studenten, docenten en bestuurders helpen het Nederlandse beroepsonderwijs nog beter te maken. De oplossingen werden gepresenteerd in het rapport ‘Samen Leren’. Hack Je Les was één van deze uitkomsten.

Hoe het idee Hack Je Les ontstond
Hack Je Les is ontstaan tijdens een gesprek bij een wandeling langs de grachten van Amsterdam. Wij vroegen ons af hoe het kan dat een docent voor een klas staat, die moet stilhouden, terwijl de studenten een vastgesteld curriculum moeten doorwerken? Hoe kan het dat een student niet zelf, met vallen en opstaan, kan leren van en met andere studenten, op een manier en in een tempo dat bij hem of haar past?

Omdat het omgooien van een systeem jaren kost, zochten we naar een simpelere oplossing. Eén waarmee je morgen kan beginnen, in de klas, met de studenten en de docent. Die oplossing is: doorbreek het patroon en breek in één les in. Op die manier is de student aan zet, en kan hij zelf, met de juiste begeleiding, actieplannen opstellen die zijn onderwijs beter kunnen maken. Dat vinden wij de mooiste vorm van onderwijs: samen bedenken, samen uitvoeren, samen leren.

 

 

Over ons
Over ons

Hoe we hiermee zijn begonnen…

Femke en Bertram hebben in 2016 meegedaan aan de Nationale DenkTank. Daar hebben zij samen Hack Je Les opgericht.

Hack Je Les en de DenkTank
Ieder jaar zetten studenten uit verschillende disciplines in de DenkTank zich fulltime in voor een maatschappelijke uitdaging. De missie van 2016 was om het beroepsonderwijs te verbeteren met twintig mbo- en hbo-studenten. Hiervoor werkte de DenkTank samen met verschillende partners, waaronder ROC’s, hogescholen, het ministerie van OCW en Van Dijk Educatie. Door de intensieve samenwerking met deze partners is het gelukt om aan twaalf concrete oplossingen vorm te geven die studenten, docenten en bestuurders helpen het Nederlandse beroepsonderwijs nog beter te maken. De oplossingen werden gepresenteerd in het rapport ‘Samen Leren’. Hack Je Les was één van deze uitkomsten.

Hoe het idee Hack Je Les ontstond
Hack Je Les is ontstaan tijdens een gesprek bij een wandeling langs de grachten van Amsterdam. Wij vroegen ons af hoe het kan dat een docent voor een klas staat, die moet stilhouden, terwijl de studenten een vastgesteld curriculum moeten doorwerken? Hoe kan het dat een student niet zelf, met vallen en opstaan, kan leren van en met andere studenten, op een manier en in een tempo dat bij hem of haar past?

Omdat het omgooien van een systeem jaren kost, zochten we naar een simpelere oplossing. Eén waarmee je morgen kan beginnen, in de klas, met de studenten en de docent. Die oplossing is: doorbreek het patroon en breek in één les in. Op die manier is de student aan zet, en kan hij zelf, met de juiste begeleiding, actieplannen opstellen die zijn onderwijs beter kunnen maken. Dat vinden wij de mooiste vorm van onderwijs: samen bedenken, samen uitvoeren, samen leren.